A. Jonyno gyvenimas ir veikla

A. Jonyno memorialinis muziejus, Liškiavos g. 17 Alytus 02-20 00:00

Apie

Ekspozicija „A. Jonyno gyvenimas ir veikla“ savo dešimtyje stendų per rašytinius šaltinius (nuosavybės dokumentus, mokslo baigimo pažymėjimus, pažangumo lentelę, sveikatos pažymą, atsiminimus) bei senas nuotraukas pasakoja apie A. Jonyno gyvenimą, kūrybinius pasiekimus. Skaudžią poeto lemtį liudija specifiniai aklo žmogaus daiktai.

Kaip rimtą, sąžiningą žmogų, rašytojo tėvą Igną Jonyną charakterizuoja šiame kambaryje, I-ajame stende, eksponuojamas 1933 m. vasario 16 d. Respublikos Prezidento aktas, liudijantis, jog Ignas Jonynas už nuopelnus Lietuvai apdovanojamas didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Apie sunkią poeto motinos vaikystę ir jaunystę liudija jai išduotas pasas.