Bestuburių ekspozicija

Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Laisvės al. 106 Kaunas 10-01 00:00

Apie

Bestuburių skyriaus salėje eksponuojama 1696 kriauklės, 257 skystyje fiksuoti preparatai ir 242 sausi preparatai. Eksponatai salėje išdėstyti sistematine tvarka, atspindinčia gyvūnijos evoliuciją. Eksponuojami patys įdomiausi moksliniu, kultūriniu ir istoriniu požiūriu eksponatai iš Lietuvos ir kitų kraštų. Dalis jų surinkta muziejaus įkūrėjo prof. T. Ivanausko. Nemaža dalis eksponatų yra prof. P. Šivickio dovanotos tropinių jūrų kriauklės, taip pat 1973—1976 m. Australijos lietuvės E. Liutikienės dovanotos jūrinės kriauklės. 2013 m. pradėta eksponuoti 300 vnt. V. Matuzevičiaus kolekcijos jūrinių ir sausumos sraigių bei dvigeldžių moliuskų kriauklių. 2013 m. dailininkai V. ir V. Bručai pertvarkė ir atnaujino dioramą „Šiltųjų jūrų dugno gyvūnija“.


Bestuburiai

Bestuburiai (lot. Invertebrata) sudaro 96% visų gyvūnų rūšių. Bestuburiai gyvūnai paplitę sausumoje, jūrose ir gėluose vandenyse. Jie neturi stuburo ar chordos.