Skaisti kaip sniegas

Garsas , Respublikos g. 40 Panevėžys , Trukmė: 90 min. 05-15 15:40

Apie

Klerė dirba savo velionio tėvo vie?butyje, kuriuo rūpinasi jos pamotė Modė. Gra˛uolę merginą netrunka įsimylėti jaunas Modės meilu˛is. Taip Klerė, pati to nenorėdama, u˛sitraukia pamotės pavydą ir pyktį. Modė ima regzti planus, kaip atsikratyti podukra. Jai beveik pavyksta, bet merginą paskutinę akimirką i?gelbsti netoliese gyvenantis ūkininkas, kuris, su˛inojęs Klerės istoriją, pakviečia merginą apsigyventi pas jį. Tačiau Klerės jaunatvi?kumui, natūralumui ir gro˛iui nesugeba atsispirti nei pats namų ?eimininkas, nei su juo gyvenantis brolis dvynys. Galiausiai ap˛avėtų vyrų eilė dar pailgėja. Jie dėl jos pasiruo?ę padaryti bet ką. I? prad˛ių atsargiai, o pama˛u vis drąsiau Klerė ima naudotis jų paslaugumu, palankumu. (N-18)