Žudynės Rainių miškelyje

Rainių Kančios koplyčia, Rainiai, Viešvėnų sen., Telšių r. Telšių raj. 03-01 00:00

Apie
Galerija

Vienas tragiškiausių Lietuvos istorijoje pirmosios sovietinės okupacijos paskutinės savaitės, 1941 m. birželio 22 – 28 d., įvykių – žudynės Rainių miškelyje. Naktį iš 24-osios į 25-ąją, besitraukiantys sovietiniai kareiviai talkinami vietinių kolaborantų sadistiškai nužudė 75 Telšių kalėjimo politinius kalinius. Tai mokytojai, mokiniai, ūkininkai, amatininkai, tarnautojai, darbininkai iš Telšių, Plungės, Kretingos vietovių, kurių didžiausia „kaltė“ buvo Tėvynės meilė ir nenoras paklusti okupantų jungui.
1991 m. iškilęs memorialas, skirtas Rainių kankinių atminimui, įamžina ir visų sovietinio teroro aukų atminimą. 1994 m. architektui Algirdui Žebrauskui, dailininkui Antanui Kmieliauskui, vitražistui Algiui Dovydėnui, skulptoriui Remigijui Midvikiui už Rainių memorialo kūrimą suteikta Lietuvos Respublikos Nacionalinė meno ir kultūros premija.
Rainių Kančios koplyčios rūsyje įrengta ekspozicija, kurioje pasakojama apie šią skaudžią tragediją.